Tư vấn chứng nhận

  • Chứng nhận GMP
  • Chứng nhận GMP
  • Chứng nhận GMP
Chứng nhận GMPChứng nhận GMPChứng nhận GMP

Chứng nhận GMP

  • Product description: GMP là tên viết tắt của GOODMANUFACTURINGPRACTICE trong tiếng Anh, và nghĩa tiếng Trung là "Thực hành sản xuất tốt". Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa GMP là một quy định hướng dẫn sản xuất và quản lý
  • Để lại tin nhắn

GMP là công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng đặc biệt trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bắt buộc phải có thiết bị sản xuất tốt, quy trình sản xuất hợp lý, quản lý chất lượng hoàn hảo và hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và các quy định. Nội dung quy định của GMP là điều kiện cơ bản nhất mà doanh nghiệp chế biến thực phẩm phải đáp ứng, là tiền đề cho việc xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm khác. Các lợi ích của chứng nhận GMP như sau:
1. Cung cấp một tập hợp các tiêu chuẩn kết hợp phải tuân theo để sản xuất thực phẩm.
2. Cung cấp cơ sở để giám sát, kiểm tra cho các bộ phận hành chính y tế và giám sát vệ sinh thực phẩm.
3. Cung cấp cơ sở để thiết lập các tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế, chẳng hạn như HACCP, BRC, SQF.
4. Để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế thực phẩm.
5. Cung cấp các tài liệu giảng dạy quan trọng để cán bộ sản xuất kinh doanh thực phẩm hiểu được đặc thù của sản xuất thực phẩm, từ đó có thái độ làm việc tích cực, tinh thần trách nhiệm cao đối với chất lượng thực phẩm, xóa bỏ thói quen xấu trong sản xuất.
6. Bắt các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm yêu cầu khắt khe hơn về nguyên liệu, phụ liệu, bao bì.
7. Giúp các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm áp dụng công nghệ mới, thiết bị mới để đảm bảo chất lượng thực phẩm.

Tin mới nhất

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 0398518183(彭先生)

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương