行业新闻

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM LAO ĐỘNG

        A. LAO ĐỘNG
        Các Bên Tham Gia cam kết tôn trọng nhân quyền của nhân viên và đối xử với họ một cách tôn trọng. Điều này được áp dụng đối với các nhà cung cấp trực tiếp và gián tiếp cũng như tất cảnhững người lao động, bao gồm cả lao động tạm thời, nhập cư, sinh viên, nhân viên hợp đồng, nhân viên trực tiếp và bất kỳ kiểu người lao động nào khác. Các tiêu chuẩn lao động như sau:8881) Cấm Lao Động Cưỡng Bức888Lao động cưỡng bức dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở ép buộc (bao gồm cả gán nợ) hoặc có giao kèo, lao động tù nhân không tự nguyện hoặc bóc lột, nô lệhay buôn bán người sẽ không được cho phép. Điều này bao gồm vận chuyển, chứa chấp, tuyển dụng, chuyển giao hoặc tiếp nhận người bằng cách đe dọa, vũ lực, ép buộc, bắt cóc hay gian lận để có lao động hoặc dịch vụ. Sẽ không có hạn chế bất hợp lý về quyền tự do di chuyển của người lao động tại cơ sở bên cạnh các hạn chế bất hợp lý về vào hoặc ra khỏi các cơ sở do công ty cung cấp, bao gồm ký túc xá hoặc khu nhà ở của công nhân, nếu có. Trong quá trình tuyển dụng, tất cả người lao động phải được cung cấp hợp đồng lao động bằng văn bản bằng tiếng mẹ đẻ của họ hoặc bằng ngôn ngữ mà người lao động có thể hiểu được, trong đó có mô tả về các điều khoản và điều kiện làm việc. Lao động nhập cư người nước ngoài phải nhận được một văn bản hợp đồng lao động trước khi rời khỏi đất nước của mình và hợp đồng đó sẽ không được thay thế hoặc có thay đổi khi người lao động đến nước tiếp nhận, trừkhi các thay đổi này được thực hiện để đáp ứng luật địa phương và đặt ra các điều khoản công bằng hoặc tốt hơn. Tất cả các công việc phải mang tính tự nguyện và người lao động phải được tự do rời bỏ công việc bất cứ lúc nào hoặc chấm dứt việc làm của mình mà không bị phạt nếu đã gửi thông báo trước trong khoảng thời gian hợp lý và điều này phải được ghi rõ trong hợp đồng với người lao động. Bên Tham Gia phải lưu giữ tài liệu về tất cả những người lao động nghỉ việc. Người sử dụng lao động, các đại lý và đại lý thứ cấp không được giữ hoặc hủy, che giấu, tịch thu hoặc từ chối cho người lao động tiếp cận giấy tờ nhập cư hoặc tùy thân của mình, ví dụ như thẻ căn cước do chính phủ cấp, hộ chiếu hoặc giấy phép lao động. Bất kểnhững điều đã nói ở trên, người sử dụng lao động chỉ được phép lưu giữ giấy tờ nếu cần thiết để tuân thủ luật pháp địa phương. Trong trường hợp này, không được từ chối cho người lao động tiếp cận giấy tờ của họ. Người lao động không phải trả phí tuyển dụng hoặc các khoản phí khác liên quan đến việc làm của mình cho đại lý hoặc đại lý thứ cấp của người sử dụng laođộng. Nếu phát hiện người lao động phải trả những khoản phí như vậy, khoản tiền đó phải được hoàn trả cho người lao động.
        2) Người Lao Động Trẻ
        Không được sử dụng lao động trẻ em trong bất kỳ giai đoạn sản xuất nào. Thuật ngữ "trẻ em" chỉ bất kỳ người nào dưới 15 tuổi, hoặc dưới độ tuổi phải hoàn thành giáo dục bắt buộc, hoặc dưới độ tuổi lao động tối thiểu trong nước, trường hợp có độ tuổi lớn nhất sẽ được áp dụng. Lao động dưới 18 tuổi (Lao Động Trẻ) không được thực hiện công việc có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe hoặc sự an toàn của bản thân, bao gồm cả ca đêm và làm thêm giờ. Bên Tham Gia phải đảm bảo quản lý phù hợp lao động là sinh viên thông qua việc duy trì đúng hồsơ sinh viên, thẩm định nghiêm ngặt các đối tác giáo dục và bảo vệ quyền của sinh viên theo pháp luật và các quy định hiện hành. Bên Tham Gia phải triển khai một cơ chế thích hợp đểxác minh tuổi của người lao động. Việc sử dụng các chương trình học tập tại nơi làm việc hợp pháp, tuân thủ tất cả các điều luật và quy định, được hỗ trợ. Bên tham gia phải cung cấp hỗ trợthích hợp và đào tạo cho tất cả những người lao động là học sinh, sinh viên. Nếu luật pháp địa phương không quy định, mức tiền lương cho người lao động là học sinh, sinh viên, thực tập và học nghề phải ít nhất bằng mức lương của người lao động ở cấp mới vào khác thực hiện nhiệm vụ tương đương hoặc tương tự. Nếu phát hiện có lao động trẻ em, việc hỗ trợ/khắc phục sẽ được cung cấp.
        3) Thời Giờ Làm Việc
        Số giờ làm việc không được vượt quá mức tối đa theo quy định của pháp luật địa phương. Ngoài ra, một tuần làm việc không được quá 60 giờ một tuần, bao gồm cả làm thêm giờ, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống bất thường. Tất cả thời gian làm thêm giờ phải là tự nguyện. Người lao động được phép nghỉ ít nhất một ngày mỗi bảy ngày.
        4) Tiền Lương và Phúc Lợi
        Tiền lương trả cho người lao động phải tuân theo tất cả các điều luật tiền lương hiện hành, bao gồm những điều luật liên quan đến mức lương tối thiểu, giờ làm thêm và phúc lợi bắt buộc hợp pháp. Tất cả người lao động sẽ được trả lương như nhau cho công việc và trình độ như nhau. Người lao động phải được trả lương thêm giờ ở mức lương cao hơn mức lương theo giờthông thường. Không được phép phạt kỷ luật bằng cách khấu trừ tiền lương. Trong mỗi kỳlương, người lao động phải được cung cấp bản sao kê tiền lương kịp thời và dễ hiểu bao gồm đầy đủ thông tin để xác minh tiền lương chính xác cho công việc đã làm. Tất cả hoạt động sửdụng lao động tạm thời, cử đi công tác và thuê ngoài phải nằm trong giới hạn của luật pháp địa phương.
        5) Không Phân Biệt Đối Xử/Không Quấy Rối/Đối Xử Nhân Văn
        Các Bên Tham Gia phải cam kết giữ môi trường làm việc không có sự quấy rối và phân biệt đối xử bất hợp pháp. Không có sự đối xử thô bạo hoặc vô nhân đạo bao gồm bạo lực, bạo lực theo giới tính, quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục, nhục hình, ép buộc tinh thần hoặc thểchất hoặc ngược đãi bằng lời nói người lao động; cũng không được đe dọa về việc đối xửnhư vậy. Các công ty không được tham gia vào phân biệt đối xử hoặc quấy rối vì các lý do chủng tộc, màu da, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới, nguồn gốc dân tộc hoặc quốc gia, khuyết tật, mang thai, tôn giáo, đảng phái chính trị, thành viên công đoàn, tình trạng cựu chiến binh, thông tin di truyền được bảo vệ hoặc trạng thái hôn nhân trong các hoạt động tuyển dụng và việc làm như: tiền lương, thăng chức, thưởng và tiếp cận đào tạo. Các chính sách và quy trình kỷ luật hỗ trợ các yêu cầu này phải được xác định rõ ràng và thông báo cho người lao động. Người lao động phải được hỗ trợhợp lý cho việc thực hành tôn giáo và tình trạng khuyết tật. Ngoài ra, người lao động hoặc người lao động tiềm năng không phải trải qua xét nghiệm y tế, bao gồm thử thai hoặc kiểm tra trinh tiết, hoặc kiểm tra thân thể có thể được sử dụng theo cách phân biệt đối xử. Tài liệu này được soạn thảo dựa trên Công Ước Chống Phân Biệt Đối Xử (Việc Làm và NghềNghiệp) của ILO (Số 111).
        6) Tự Do Hiệp Hội và Thương Lượng Tập Thể
        Giao tiếp cởi mở và sự tham gia trực tiếp giữa người lao động và lãnh đạo quản lý là những cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề về nơi làm việc và tiền lương. Người lao động và/hoặc đại diện của họ phải có khả năng giao tiếp một cách cởi mở và chia sẻ ý tưởng và mối quan tâm với lãnh đạo quản lý về điều kiện làm việc và các thực hành quản lý mà không sợ bịphân biệt đối xử, trả thù, đe dọa hoặc quấy rối. Theo các nguyên tắc này, các bên tham gia phải tôn trọng quyền của tất cả người lao động về việc thành lập và gia nhập công đoàn theo sự lựa chọn riêng của họ, thương lượng tập thể và tham gia vào hội nhóm hòa bình cũng như tôn trọng quyền của người lao động tránh tham gia các hoạt động như vậy. Trong trường hợp quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể bị hạn chế bởi các luật và quy định hiện hành, người lao động sẽ được phép bầu và tham gia các hình thức thay thế có tính chất đại diện hợp pháp cho người lao động.

联系我们

联系人:张先生

手机:0384019846(张先生)

电话:13713888282

邮箱:zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

地址: 北宁省,北宁市,武强坊,李仁宗路,12N4号,2楼(Tầng 2, số nhà 12N4, đường lý nhân tông, phường võ cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)