Liên lạc

Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Doanh nghiệp Tư duy Sáng tạo (Việt Nam)
Địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương

điện thoại:0398518183(Bành Mr.)

điện thoại:0398518183(Bành Mr.)

Quản lý kỹ thuật:0384019846(Ông Zhang)
e-mail:zhj@sz-csw.com    hgm@sz-csw.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 13713888282

Điện: 0867137388

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương