Industry new

Tiêu chuẩn kiểm tra xuất xưởng Việt Nam có gì khác so với tiêu chuẩn kiểm định xuất xưởng trong nước? Tôi phải làm gì nếu muốn vượt qua vòng kiểm tra xuất xưởng tại Việt Nam?


Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 0398518183(彭先生)

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương