Trường hợp tư vấn kiểm toán nhà máy

Xin chúc mừng Jiangsu Yimei Electrical Appliance Co., Ltd. đã vượt qua kỳ kiểm tra WM-FCCA ITS của Wal-Mart

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 13713888282

Điện: 0867137388

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương