Trường hợp huấn luyện chứng nhận

Xin chúc mừng Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Dongguan Zhiben đã vượt qua chứng nhận ITS BRC năm 2021 cấp B

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương