Trường hợp huấn luyện chứng nhận

Xin chúc mừng Công ty TNHH Quang học Julong (Phúc Kiến) đã vượt qua kỳ kiểm tra nhà máy BSCI vào năm 2021

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương