product bigclass1

  • Kiểm tra nhà máy APPLE
Kiểm tra nhà máy APPLE

Kiểm tra nhà máy APPLE

  • Product description: Kiểm tra nhà máy của Apple là yêu cầu tuân thủ của Apple đối với các nhà cung cấp / nhà bán lẻ. Vượt qua đợt kiểm tra nhà máy của Apple có nghĩa là bạn có thể trở thành nhà cung cấp và nhà bán lẻ của
  • Để lại tin nhắn
Apple cam kết đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của Apple có một môi trường làm việc an toàn và Apple rất coi trọng việc kiểm tra nhân quyền để tất cả nhân viên có thể được tôn trọng và tự trọng, đồng thời toàn bộ quy trình sản xuất phải chịu trách nhiệm về môi trường. Các nhà cung cấp của Apple có nghĩa vụ đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của luật pháp, quy định và hệ thống của quốc gia nơi đặt nhà máy. Để đạt được mục đích thúc đẩy trách nhiệm xã hội và môi trường, hoạt động kiểm toán nhà máy của Apple đã đưa ra các quy định chặt chẽ hơn trên cơ sở các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận trong Bộ Quy tắc Ứng xử của Nhà cung cấp. Để đảm bảo sự phát triển ổn định của xã hội và gánh vác trách nhiệm xã hội nặng nề, Apple yêu cầu các nhà cung cấp phải làm tốt trách nhiệm xã hội, yêu cầu các nhà máy phải vượt qua các đợt kiểm tra của Apple để hợp tác với họ và liên tục cải thiện các vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến một cuộc kiểm tra nhà máy của Apple.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương