product bigclass1

  • Kiểm toán McDonald
Kiểm toán McDonald

Kiểm toán McDonald

  • Product description: McDonald's và KFC hiện là những chuỗi cửa hàng ăn nhanh của Mỹ, và họ cũng là những đại diện kinh điển. Là một ngành công nghiệp nổi tiếng như vậy, nó cần phải phản ánh các yếu tố chính trong quá trìn
  • Để lại tin nhắn
Việc kiểm tra nhà máy McDonald chủ yếu kiểm tra nhân quyền, đây cũng là tiêu chuẩn để kiểm tra trách nhiệm xã hội, còn được gọi là SWA. Các khía cạnh chính bao gồm sức khỏe và an toàn, tiền lương và phúc lợi, môi trường, lao động, v.v. Các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy tại chỗ là tương đối cao. Nói chung, bạn có thể tham khảo các đợt kiểm tra của Wal-Mart. Các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy của nhà máy đều có, nhưng có nhiều điểm khác biệt so với đợt kiểm tra nhà máy của Wal-Mart. Có nhiều yêu cầu về hóa chất, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và giám sát tiếng ồn. Đặc biệt là về thời gian làm việc và an sinh xã hội, nếu không đáp ứng được hai điều này thì nhìn chung họ sẽ không đạt tiêu chuẩn của McDonald's và không thể hợp tác với họ.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 13713888282

Điện: 0867137388

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương