Industry new

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM ĐẠO ĐỨC

        D. ĐẠO ĐỨC
        Để đáp ứng các trách nhiệm xã hội và đạt được thành công trên thương trường, các Bên Tham Gia và đại lý của mình cần duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, bao gồm các nội dung sau:
        1) Liêm Chính Trong Kinh Doanh
        Phải duy trì các tiêu chuẩn liêm chính cao nhất trong tất cả các giao dịch kinh doanh. Các Bên Tham Gia phải có chính sách không khoan nhượng để nghiêm cấm bất kỳ và tất cả các hình thức hối lộ, tham nhũng, tống tiền và biển thủ.
        2) Lợi Thế Không Chính Đáng
        Không được hứa hẹn, cung cấp, ủy quyền, tặng hoặc nhận hối lộ hoặc cách thức khác để đạt được lợi thế không chính đáng hoặc không phù hợp. Quy định cấm này bao gồm việc hứa hẹn, cung cấp, ủy quyền, tặng hoặc nhận bất cứ thứ gì có giá trị, dù là trực tiếp hay gián tiếp thông qua một bên thứ ba, nhằm có được hoặc duy trì công việc kinh doanh, trao công việc kinh doanh cho bất kỳ ai hoặc để đạt được một lợi thế không chính đáng. Phải triển khai các quy trình giám sát, lưu giữ hồ sơ và thực thi để đảm bảo tuân thủ luật chống tham nhũng.
        3) Công Bố Thông Tin
        Tất cả các giao dịch kinh doanh phải được thực hiện minh bạch và phản ánh chính xác trên sổsách kinh doanh và hồ sơ của Bên Tham Gia. Thông tin về lao động, sức khỏe và an toàn, hoạt động môi trường, hoạt động kinh doanh, cơ cấu, tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của bên tham gia phải được công bố phù hợp với các quy định áp dụng và các thực tiễn hiện hành của ngành. Việc giả mạo hồ sơ hoặc viện dẫn sai điều kiện hoặc các thực hành trong chuỗi cung ứng là điều không thể chấp nhận.
        4) Sở Hữu Trí Tuệ
        Quyền sở hữu trí tuệ phải được tôn trọng. Phải thực hiện chuyển giao công nghệ và bí quyết theo cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; và phải bảo vệ thông tin khách hàng và nhà cung cấp.
        5) Kinh Doanh, Quảng Cáo và Cạnh Tranh Công Bằng
        Phải duy trì các tiêu chuẩn kinh doanh, quảng cáo và cạnh tranh công bằng.
        6) Bảo Vệ Danh Tính và Không Trả Đũa
        Phải duy trì các chương trình đảm bảo tính bí mật, ẩn danh và bảo vệ nhà cung cấp và các nhân viên tố cáo2, trừ khi bị pháp luật cấm. Bên Tham Gia phải có quy trình trao đổi thông tin dành cho nhân viên để họ có thể nêu lên bất kỳ mối lo ngại nào mà không sợ bị trả đũa.
        7) Tìm Nguồn Cung Ứng Khoáng Sản Có Trách Nhiệm
        Các Bên Tham Gia phải áp dụng chính sách và thực hiện thẩm định về nguồn và chuỗi hành trình sản phẩm tantalum, thiếc, vonfram, vàng và coban trong các sản phẩm mà mình sản xuất để đảm bảo một cách hợp lý rằng chúng có nguồn gốc theo cách phù hợp với Hướng Dẫn Thẩm Định của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) về Cung Ứng Có Trách Nhiệm Các Khoáng Sản Từ Khu Vực Bị Ảnh Hưởng Do Xung Đột Và Khu Vực Có Nguy Cơ Cao hoặc khung thẩm định tương đương và được công nhận.
        8) Quyền Riêng Tư
        Các Bên Tham Gia phải cam kết bảo vệ các kỳ vọng về quyền riêng tư hợp lý đối với thông tin cá nhân của tất cả những người mình hợp tác cùng, bao gồm cả các nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng và nhân viên. Các Bên Tham Gia phải tuân thủ luật về quyền riêng tư và an ninh thông tin và các yêu cầu của cơ quan quản lý khi thu thập, lưu trữ, xử lý, truyền tải và chia sẻ thông tin cá nhân.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương