product bigclass1

  • Kiểm tra nhà máy DISNEY
Kiểm tra nhà máy DISNEY

Kiểm tra nhà máy DISNEY

  • Product description: Disney Disney kiểm toán nhà máy là một yêu cầu tuân thủ của Disney đối với các nhà cung cấp của mình. Tất cả các sản phẩm được bán trong các sản phẩm của Disney đều phải vượt qua các tiêu chuẩn kiểm t
  • Để lại tin nhắn

Kiểm toán nhà máy DISNEY là kiểm tra trực tiếp trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của công ty Trung Quốc, chủ yếu là việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động, phù hợp với tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội do công ty đa quốc gia đặt ra trước khi mua sản phẩm hoặc đặt hàng sản xuất. Vượt qua kiểm tra nhà máy DISNEY có những lợi ích sau:
(1) Thiết lập một hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu quốc tế, có thể được quốc tế công nhận và tăng khả năng cạnh tranh tích cực với các thương hiệu nổi tiếng
(2) Khuyến khích người tiêu dùng thiết lập cảm xúc tích cực đối với sản phẩm; hệ thống quản lý nội dung dệt ước mơ
(3) Hợp tác bền vững với người mua và mở rộng thị trường mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài;
(4) Cải thiện hệ thống quản lý, cải thiện mối quan hệ với người lao động, từ đó tăng năng suất và tăng lợi nhuận;
(5) Giảm thiểu rủi ro kinh doanh tiềm ẩn

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương