product bigclass1

  • Kiểm toán nhà máy SEDEX - copy - copy - copy
Kiểm toán nhà máy SEDEX - copy - copy - copy

Kiểm toán nhà máy SEDEX - copy - copy - copy

  • Product description: Sedex là tên viết tắt của Trao đổi dữ liệu đạo đức nhà cung cấp (Supplier Ethical Data Exchange) Là một tập hợp cơ sở dữ liệu mạng được sử dụng để giúp các công ty lưu trữ thông tin tiêu chuẩn lao độn
  • Để lại tin nhắn
Đánh giá nhà máy SEDEX rất hữu ích cho các doanh nghiệp. Sau khi đạt chứng chỉ này, kết quả đánh giá có thể được công nhận bởi tất cả các thành viên SEDEX và được họ chia sẻ. Khách hàng có thể tránh được việc đánh giá lặp lại nhiều khách hàng. , bạn có thể trực tiếp kiểm tra xem công ty có báo cáo kiểm toán nhà máy sedex trên trang web chính thức hay không và bạn có thể đánh giá liệu công ty có luật lệ và quy định nghiêm ngặt hay không và tiêu chuẩn lao động của nhân viên như thế nào. Trên trang web, khách hàng có thể hiểu rõ về thông tin tự đánh giá của công ty, kế hoạch cải tiến của công ty và các vấn đề khác, có thể loại bỏ sự thiếu tin tưởng của khách hàng đối với công ty và thúc đẩy hợp tác suôn sẻ giữa hai bên.Các bác sĩ cho biết thêm:

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 13713888282

Điện: 0867137388

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương