Tư vấn chứng nhận

  • Chứng nhận AEO
  • Chứng nhận AEO
  • Chứng nhận AEO
Chứng nhận AEOChứng nhận AEOChứng nhận AEO

Chứng nhận AEO

  • Product description: AEO là tên viết tắt của "Authorized Economic Operator", có nghĩa là "nhà điều hành được chứng nhận". Hệ thống AEO là Tổ chức Hải quan Thế giới WCO, nhằm đạt được mục tiêu của "Khung Tiêu chuẩn Thuận t
  • Để lại tin nhắn

Chứng nhận AEO đã có ý nghĩa xã hội hơn. Do mức độ tín nhiệm tốt của các mục tiêu thực hiện, các công ty được chứng nhận AEO đã trở thành một bước đột phá trong việc xây dựng xã hội tín dụng. Vào cuối năm 2016, 40 bộ và ủy ban của Hội đồng Nhà nước cùng ban hành các biện pháp khuyến khích chung cho các công ty được chứng nhận tiên tiến của AEO. Các công ty được chứng nhận AEO đã trở thành tiêu chuẩn của các doanh nghiệp tín dụng, "tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ pháp luật và trừng phạt người vi phạm" đã trở thành một sự đồng thuận. Các lợi ích của các công ty vượt qua kỳ kiểm tra chứng nhận AEO hải quan như sau:
1. Giảm tỷ lệ xổ số kiểm dịch và tỷ lệ xác minh xuất xứ
Lựa chọn lô kiểm dịch có nghĩa là hàng hóa (như thực phẩm, quần áo, v.v.) để kiểm tra pháp lý phải được kiểm tra và xuất xưởng sau khi vượt qua kiểm tra. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có thể gây chậm trễ thời gian giao hàng. Điều này có thể được thực hiện trên cơ sở giảm tỷ lệ lựa chọn lô hàng. Cải thiện hiệu quả hậu cần và tăng tốc thời gian giao hàng. Nó cũng có thể giảm chi phí gián tiếp.
2. Giảm tỷ lệ xác minh xuất xứ
Mục đích chủ yếu là khả năng xác minh xuất xứ của doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu sau khi cấp giấy chứng nhận xuất xứ sẽ giảm đi rất nhiều.
3. Miễn phí đặt cọc
Đối với doanh nghiệp có điểm tín nhiệm hải quan từ 80 điểm trở lên được miễn bảo lãnh về thu thuế và bảo lãnh thông quan. Mặc dù bảo lãnh thuế quan có vẻ ít tổn thất về kinh tế, nhưng nó lại gây rắc rối.
4. Quốc tế công nhận lẫn nhau
Dự án này chủ yếu mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu. Thông qua chứng nhận nâng cao AEO của hải quan, bạn có thể được thế giới "thông qua" và được thông quan nhanh chóng ở các nước nhập khẩu. Hiện tại khi các công ty thương mại lấy khách hàng làm trung tâm, điều đó có thể cải thiện khách hàng niềm tin và tỷ lệ giao dịch.
5. Tăng tỷ lệ thành công giá thầu
Nhiều công ty thương mại quốc doanh sẽ tham gia đấu thầu các viện nghiên cứu khoa học, trường cao đẳng và đại học, đạt chứng chỉ nâng cao AEO của hải quan dưới cùng mức độ cạnh tranh, và họ sẽ được ưu ái hơn trong các dự án lớn.
6. Xử lý xả có thể được thực hiện
Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, chỉ các công ty được chứng nhận nâng cao AEO và các công ty được chứng nhận chung AEO mới có thể thực hiện xử lý xả thải.
Có thể thấy, tốc độ kiểm tra và thời gian vượt qua của các doanh nghiệp đã đạt chứng nhận hải quan nhanh hơn nhiều so với các doanh nghiệp chưa được thực hiện, và cấp độ đánh giá chứng nhận AEO càng cao thì thời gian thông qua càng ngắn.

Tin mới nhất

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 0398518183(彭先生)

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương