Chứng nhận hệ thống quản lý

  • Chứng nhận RBA
Chứng nhận RBA

Chứng nhận RBA

  • Product description: Chứng nhận RBA nhằm mục đích thiết lập quy tắc ứng xử trách nhiệm xã hội được tiêu chuẩn hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành công nghiệp điện tử. Bộ quy tắc bao gồm một loạt các tiêu chuẩn cơ
  • Để lại tin nhắn

Chứng nhận RBA là tiêu chí của dây chuyền công nghiệp của ngành công nghiệp điện tử, nó không chỉ là chất lượng sản xuất hàng điện tử mà còn là môi trường và lợi ích của người lao động đối với việc sản xuất hàng điện tử. Do đó, mục đích của việc thực hiện chứng nhận RBA là hạn chế cả cung và cầu. Việc xây dựng các tiêu chuẩn chứng nhận RBA có nghĩa là đảm bảo rằng môi trường làm việc của ngành công nghiệp điện tử và chuỗi cung ứng của ngành công nghệ thông tin và truyền thông được an toàn, người lao động được tôn trọng và các trách nhiệm môi trường cần thiết được thực hiện trong quá trình sản xuất. Vượt qua đánh giá chứng nhận RBA có những lợi ích sau:
1. Đáp ứng các quy định bắt buộc của khách hàng và nhận được đơn hàng bán hàng;
2. Đạt được sự công nhận của khách hàng thương hiệu nổi tiếng quốc tế, ngăn chặn khách hàng ở nước ngoài lặp lại sự chấp thuận của các đại lý, và giảm chi phí;
3. Giảm thiểu rủi ro trong giám sát và kiểm soát, nâng cao tính chủ quan và khả năng tự chủ trong việc tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan của địa phương, ngăn ngừa kiện tụng, nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể và năng lực cạnh tranh;
4. Cải tiến phần mềm và thiết bị hệ thống sản xuất và chế tạo, đồng thời tiếp tục nâng cấp, nâng cao năng lực sản xuất của công ty, nâng cao an toàn sản xuất và sức khỏe thể chất và tinh thần để công ty đạt được lợi ích kinh tế cao hơn;
5. Mang lại môi trường văn phòng phù hợp với đạo đức xã hội cho nhân viên, thu hút một lượng lớn nhân tài cấp cao, giảm thiểu tình trạng cắt giảm nhân sự chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao, cho phép công ty đạt được sự phát triển bền vững;
6. Tạo uy tín quốc tế và nâng cao hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp;
7. Làm cho khách hàng tạo cảm giác tích cực đối với sản phẩm;
8. Hợp tác bền vững với các nhà cung cấp và mở rộng thị trường bán hàng quốc tế mới.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương