Tư vấn chứng nhận

  • Chứng nhận ISO9001
  • Chứng nhận ISO9001
  • Chứng nhận ISO9001
Chứng nhận ISO9001Chứng nhận ISO9001Chứng nhận ISO9001

Chứng nhận ISO9001

  • Product description: ISO9001 là một loạt các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Nếu một công ty muốn thực hiện chính sách chất lượng của mình, công ty đó phải thiết
  • Để lại tin nhắn

Việc áp dụng ISO9001 là bằng chứng cho thấy doanh nghiệp thực hiện quản lý tốt nhất, và hệ thống chất lượng được kiểm soát phù hợp từ đầu đến cuối sẽ tạo ra lợi ích kinh tế lớn. Loại bỏ và ngăn ngừa các lỗi hoặc sửa đổi các thiết kế không phù hợp có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Việc kiểm soát có hệ thống đối với từng giai đoạn hoạt động có giá trị không thể đánh giá được đối với việc cải tiến sản phẩm / dịch vụ hoặc quy trình. Ngày nay, khi trách nhiệm về sản phẩm hoặc dịch vụ ngày càng được coi trọng, việc thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng ISO9001 đã trở thành một biện pháp phòng ngừa quan trọng. Thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng ISO9001 có thể cho phép các doanh nghiệp và tổ chức trải nghiệm một số lợi ích sau:
1. Hệ thống quản lý chất lượng có cấu trúc tốt cho phép hoạt động của tổ chức tạo ra lợi ích lớn hơn và hiệu quả cao hơn.
2. Đào tạo tốt hơn và năng suất cao hơn.
3. Giảm sự từ chối và khiếu nại của khách hàng, dẫn đến tiết kiệm đáng kể.
4. Cuối cùng được hưởng thị phần lớn hơn:
5. Khách hàng tin tưởng hơn vào công ty và các sản phẩm / dịch vụ của công ty.
6. Có thể không bị cản trở trên thị trường yêu cầu chứng nhận ISO9001.

Tin mới nhất

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 0398518183(彭先生)

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương