Chứng nhận hệ thống sản phẩm

  • Chứng nhận ISO22000
Chứng nhận ISO22000

Chứng nhận ISO22000

  • Size: 12MM
  • Product description: Tiêu chuẩn ISO22000 là tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, chỉ thể hiện các yêu cầu chung mà không đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với từng mắt xích của tổ chức thực phẩm, d
  • Để lại tin nhắn

Đặc điểm kỹ thuật chứng nhận ISO22000 áp dụng cho tất cả các cơ sở trong chuỗi thực phẩm được mong đợi để thiết lập một hệ thống an toàn thực phẩm, bất kể kế hoạch, loại hình và sản phẩm được cung cấp. Nó phù hợp cho các nhà sản xuất nông sản, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà sản xuất thực phẩm, bán buôn và bán lẻ. Nó cũng thích hợp cho các nhà cung cấp thiết bị liên quan đến thực phẩm, nhà cung cấp hậu cần, nhà cung cấp vật liệu đóng gói, nhà cung cấp hóa chất nông nghiệp và phụ gia thực phẩm, nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến thực phẩm và nhà hàng. Đạt được chứng nhận ISO22000 có những lợi ích sau:
1. Giao tiếp có tổ chức và định hướng tốt giữa các đối tác kinh doanh;
2. Tối ưu hóa nguồn lực (trong nội bộ, dọc theo chuỗi cung ứng thực phẩm);
3. Lập kế hoạch tốt hơn và giảm việc xác minh sau khi giết mổ;
4. Kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm năng động và hiệu quả hơn;
5. Tất cả các biện pháp kiểm soát đều dựa trên phân tích mối nguy;
6. Quản lý hệ thống yêu cầu trước;
7. Vì tập trung vào kết quả cuối cùng nên nó có khả năng ứng dụng rộng rãi;
8. Cung cấp cơ sở hiệu quả cho việc ra quyết định;
9. Tiết kiệm tài nguyên bằng cách giảm kiểm tra hệ thống lặp lại

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 13713888282

Điện: 0867137388

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương