Chứng nhận hệ thống sản phẩm

  • Chứng nhận ISO27000
Chứng nhận ISO27000

Chứng nhận ISO27000

  • Product description: Chứng nhận ISO20000 là một tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT theo định hướng tổ chức, mục đích là cung cấp mô hình thiết lập, triển khai, vận hành, giám sát, rà soát, duy trì và cải tiến hệ thống quản l
  • Để lại tin nhắn

Tiêu chuẩn ISO27000 có thể được sử dụng làm cơ sở để đánh giá khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng các yêu cầu an toàn thông tin của khách hàng, bản thân tổ chức cũng như các luật và quy định. Nó có thể được sử dụng cho dù là tự đánh giá về tổ chức hay khả năng của nhà cung cấp, và nó cũng có thể được sử dụng làm cơ sở để chứng nhận bên thứ ba độc lập. Đạt được chứng nhận ISO20000 có những lợi ích sau:
1. Cải thiện tính khả dụng, độ tin cậy và bảo mật của các dịch vụ CNTT, đồng thời cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho người dùng doanh nghiệp;
2. Tiếp tục tối ưu hóa quy trình dịch vụ, cải thiện mức độ dịch vụ và tăng sự hài lòng của doanh nghiệp;
3. Cải thiện tính khả dụng của dự án và đảm bảo giao hàng đúng tiến độ;
4. Tăng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư CNTT của toàn tổ chức / doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của tổ chức / doanh nghiệp;
5. Thiết lập một bộ cơ chế cải tiến liên tục hiệu quả và cơ chế kiểm soát nội bộ cho bộ phận CNTT;
6. Làm rõ điểm tích hợp của chi phí quản lý CNTT và chiến lược kinh doanh của tổ chức / doanh nghiệp và mục tiêu chiến lược CNTT, cải thiện cấu trúc dịch vụ CNTT hiện có và phân bổ nguồn lực, đồng thời sử dụng các nguồn lực CNTT khác nhau phù hợp với công ty

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 13713888282

Điện: 0867137388

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương