product bigclass1

  • Kiểm tra nhà máy SLCP
Kiểm tra nhà máy SLCP

Kiểm tra nhà máy SLCP

  • Product description: Mục tiêu của dự án SLCP là tạo ra một khung đánh giá tích hợp để thu thập dữ liệu lao động xã hội và loại bỏ sự mệt mỏi trong kiểm toán. Bằng cách thay thế các công cụ đánh giá độc quyền hiện có, trán
  • Để lại tin nhắn

Mục tiêu của dự án SLCP là tạo ra một khung đánh giá tích hợp để thu thập dữ liệu lao động xã hội và loại bỏ sự mệt mỏi trong kiểm toán. Bằng cách thay thế các công cụ đánh giá độc quyền hiện có, tránh trùng lặp và giảm số lượng các cuộc đánh giá lao động xã hội. Tái sử dụng các nguồn lực đã được sử dụng trước đây để xem xét tuân thủ nhằm cải thiện điều kiện lao động xã hội, đồng thời tăng khả năng so sánh của dữ liệu lao động xã hội. Nếu khách hàng do công ty cung cấp có các thương hiệu mà dự án SLCP tham gia, thì SLCP có thể đáp ứng nhu cầu của các cuộc đánh giá tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội khác nhau và giảm tần suất đánh giá lặp lại.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương