ảnh

  PREVIOUS:case2NEXT:case4

  Liên kết

  Liên: ông chủ Zhang

  Phôn: 13713888282

  Điện: 0867137388

  Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

  địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương