Chứng nhận hệ thống quản lý

  • Kiểm toán COC - copy - copy
  • Kiểm toán COC - copy - copy
  • Kiểm toán COC - copy - copy
Kiểm toán COC - copy - copyKiểm toán COC - copy - copyKiểm toán COC - copy - copy

Kiểm toán COC - copy - copy

  • Product description: Tên đầy đủ của COC là CODE OF CONDUCT, viết tắt của “Quy tắc ứng xử” hay “Quy tắc làm việc”. Thường đề cập đến các chính sách và nguyên tắc do công ty xây dựng (chẳng hạn như Wal-Mart, Disney, Best Bu
  • Để lại tin nhắn

Đánh giá nhà máy COC là một cuộc đánh giá tiêu chuẩn phía khách hàng. Trước khi các công ty đa quốc gia mua sản phẩm hoặc đặt hàng sản xuất, họ tiến hành đánh giá trách nhiệm xã hội và đánh giá đối với các bên cộng sản của nhà cung cấp theo các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội do các công ty đa quốc gia đặt ra trước khi các công ty đa quốc gia đặt Việc thực hiện tiêu chuẩn, phương pháp này được gọi là xác thực của bên thứ hai. Vượt qua kiểm tra COC có những lợi ích sau:
(1) Thiết lập hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu quốc tế, có thể được quốc tế công nhận và tăng khả năng cạnh tranh tích cực với các thương hiệu nổi tiếng.
(2) Khuyến khích người tiêu dùng thiết lập cảm xúc tích cực đối với sản phẩm.
(3) Ổn định quan hệ hợp tác với người mua và mở rộng thị trường mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.
(4) Cải thiện hệ thống quản lý và cải thiện mối quan hệ với nhân viên, từ đó tăng năng suất và tăng lợi nhuận.
(5) Giảm thiểu rủi ro kinh doanh tiềm ẩn như thương tích liên quan đến công việc và thậm chí tử vong, thủ tục pháp lý hoặc mất đơn đặt hàng.
(6) Phát triển thị trường và khách hàng mới: Các công ty có trách nhiệm xã hội sẽ nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 13713888282

Điện: 0867137388

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương