Chứng nhận hệ thống quản lý

  • Kiểm tra nhà máy WALMART - copy
Kiểm tra nhà máy WALMART - copy

Kiểm tra nhà máy WALMART - copy

  • Product description: Kiểm tra nhà máy của Walmart bao gồm trách nhiệm xã hội, chất lượng và chống khủng bố. Kiểm tra nhà máy thực hiện trách nhiệm xã hội chủ yếu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của người lao động, chẳng hạn
  • Để lại tin nhắn
Việc kiểm tra nhà máy của Walmart chủ yếu được sử dụng để cung cấp hàng hóa cho các nhà máy của Walmart, có nghĩa là các nhà phân phối của Walmart tiến hành kiểm tra ba cấp độ chất lượng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (COC) và chống khủng bố. Đánh giá nhà máy của Walmart thường được thực hiện bởi một tổ chức đánh giá chuyên nghiệp của bên thứ ba chứ không phải do Walmart trực tiếp thực hiện.
Vượt qua kiểm tra nhà máy Walmart có những lợi ích sau:
(1) Thông qua việc kiểm tra nhà máy Walmart, một hệ thống quản lý phù hợp với các quy định quốc tế có thể được thiết lập, có thể được công nhận ở thị trường nước ngoài và cải thiện khả năng cạnh tranh với thương hiệu trên thị trường tích cực;
(2) Thúc đẩy khách hàng xây dựng cảm xúc tích cực đối với sản phẩm của Wal-Mart;
(3) Thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ và chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp, đồng thời mở rộng thị trường bán hàng mới Các cuộc kiểm toán của Walmart đã đặt nền tảng vững chắc cho xu hướng phát triển lâu dài của công ty;
(4) Nâng cao trình độ của hệ thống quản lý thông minh, cải thiện mối quan hệ với nhân viên, và sau đó tăng khối lượng sản xuất và không gian trong nhà có lợi;
(5) Giảm thiểu rủi ro dịch vụ kinh doanh tiềm ẩn, chẳng hạn như tai nạn liên quan đến công việc và thậm chí tử vong trong công việc, để ngăn ngừa kiện tụng hoặc mất thông tin đơn đặt hàng;
(6) Tiếp tục phát triển thị trường bán hàng và khách hàng: Các công ty có trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được khách hàng ưa chuộng hơn và nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Liên kết

Liên: ông chủ Zhang

Phôn: 0384019846(张先生)

Điện: 13713888282

Hộp thư: zhj@sz-csw.com hgm@sz-csw

địa chỉ: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng tầng ba căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ. Tại 367 Nguyễn Văn Linh Phường Kênh Dương